Πιεστικά νερού

Τα πιεστικά νερού χρησιμοποιούνται σε κτίρια/περιοχές όπου ο δήμος μειώνει την πίεση του νερού σε ορισμένες ημέρες με συνέπεια το νερό να μην μπορεί να φτάσει ως τους άνω ορόφους και να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των ενοίκων. Το πιεστικό νερού είναι το σύστημα που αποτελείται από μία ή περισσότερες αντλίες νερού που προσφέρουν αυτόματη εκκίνηση και παύση της αντλίας για σταθερή πίεση στην εγκατάσταση χωρίς ανάγκη οποιαδήποτε χειροκίνητης εντολής.

piestiko-nerou

Το πιεστικό μηχάνημα δεν μπορεί να δουλεύει συνεχώς. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις αδιάλειπτης λειτουργίας που κατέληξαν σε κάψιμο των πιεστικών μηχανημάτων. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στο γέμισμα της δεξαμενής, κλείσιμο του φλοτέρ, ενώ η αντλία συνεχίζει να δουλεύει γυρίζοντας τα ίδια νερά με αποτέλεσμα να υπερθερμαίνεται και να καίγεται. Σε άλλη περίπτωση οφείλεται στην έλλειψη νερού. Επίσης, το πιεστικό μηχάνημα δε θα πρέπει να κάνει πολύ θόρυβο για να μην ενοχλεί τους ενοίκους.

Οι δεξαμενές με πιεστικά στο ισόγειο χρησιμοποιούνται σε περιοχές που δεν έχει το δίκτυο αρκετή πίεση και συγχρόνως υπάρχουν και συχνές διακοπές. Σε φυσιολογικές περιπτώσεις η δεξαμενή χρειάζεται μόνο για εκείνες τις σπάνιες και σχετικά σύντομες διακοπές νερού, τότε μπορεί να τοποθετηθεί δεξαμενή στο δώμα ή ακόμη και σε κάποιο πατάρι μέσα στο διαμέρισμα. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, όμως, η δεξαμενή είναι απαραίτητη λόγω ελλείψεων στην παροχή. Τα ντεπόζιτα στο δώμα θεωρούνται αυθαίρετες κατασκευές από την Πολεοδομία εφόσον δεν έχουν κατατεθεί στα σχέδια και δεν έχουν πάρει έγκριση.

Σχετικά με την τοποθέτηση δεξαμενής, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ποιότητα του νερού επηρεάζεται όταν παραμένει για πολύ χρόνο στάσιμο. Αυτό ισχύει για κεντρική δεξαμενή πριν τα υδρόμετρα, αλλά και για μεμονωμένες στο δώμα ή στο πατάρι. Για τις μεμονωμένες την ευθύνη της ποιότητας του νερού την έχει ο καταναλωτής. Στην περίπτωση του πιεστικού ο καταναλωτής δεν καταλαβαίνει συχνά ότι υπάρχει διακοπή και πίνει νερό από το ντεπόζιτο.

Το πιεστικό νερού θα πρέπει να είναι σωστά διαστασιολογημένο, να έχει διάταξη προστασίας ώστε να μην καίγεται και αυτόματη διάταξη εκκίνησης (πιεστικό δοχείο με πιεζοστάτη/πρεσοστάτη/πιεσσοστάτη) ώστε να ενεργοποιείται μόνο του όταν δεν επαρκεί η πίεση του δικτύου. Επίσης, αποτελείται από μανόμετρο, ταυ και ενδεχομένως flexible ή μηχανισμό ηλεκτρονικό kit ή inverter.

Το βασικό σημείο είναι στην επιλογή πιεστικού νερού είναι η αντλία. Θα πρέπει να επιλέξουμε την αντλία που χρειαζόμαστε με βάση την κατανάλωση που έχουμε και επίσης για πόσο χρόνο θέλουμε να δουλεύει.

Πρώτα μετράμε την πραγματική πίεση που δίνει η εταιρία υδροδότησης με ένα μανόμετρο. Αν δεν υπάρχει πίεση στο δίκτυο ελέγχουμε εάν να έχουν εγκατασταθεί σωλήνες με πολύ μικρή διατομή σωλήνων με μεγάλη πτώση πίεσης ή έχει φράξει κάποιος σωλήνας.

Κατόπιν υπολογίζουμε την απαιτούμενη κατανάλωση στο 24ωρο και την πίεση που θέλουμε στην αιχμή της ζήτησης. Η αντλία δε θα πρέπει να λειτουργεί περισσότερο από το 50% του χρόνου. Η αντλία πρέπει να υπερκαλύπτει τη μέγιστη κατανάλωση με βάση ένα συντελεστή ασφαλείας.

Για το πιεστικό δοχείο προτείνεται δοχείο διαστολής, η χωρητικότητα δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από το 1/3 της ωριαίας κατανάλωσης και να τροφοδοτεί το δίκτυο από τα 2/3 έως τα 3/3 της χωρητικότητάς του. Για επαγγελματικούς χώρους είναι πολύ σοβαρό θέμα η τροφοδοσία με νερό και προτείνεται η εγκατάσταση πιεστικού δοχείου τουλάχιστον 100 λίτρων.

Η παροχή της αντλίας σε νερό μεταβάλλεται όσο μεταβάλλεται η πίεση μέσα στο πιεστικό δοχείο. Στις χαμηλές πιέσεις η αντλία αποδίδει περισσότερο νερό και στις υψηλές λιγότερο.

Ως προς τη λειτουργία του πιεστικού. Το νερό βρίσκεται μέσα στο πιεστικό δοχείο διαστολής με ανταλλακτική μεμβράνη ή περιορίζεται από μεμβράνη-διάφραγμα (χωρίς ανταλλακτική μεμβράνη). Ο πιεσσοστάτης ρυθμίζει την πίεση της αντλίας. Κατά τη λειτουργία της αντλίας η μεμβράνη διαστέλλεται και δημιουργεί πίεση στο δίκτυο. Το πιεστικό δοχείο διαστολής με πιεσσοστάτη παρέχει μεγάλη ευελιξία για τοποθέτηση σε κάθε εγκατάσταση αλλά χρειάζεται αρκετή συντήρηση όταν χάνεται ο αέρας του ή το νερό έχει άλατα.

Στα ηλεκτρονικά συστήματα η εκκίνηση και παύση της αντλίας γίνεται αυτόματα με αισθητήρες πίεσης και μια μικτή μεμβράνη που πιέζει το δίκτυο. Παρέχουν διάταξη προστασίας για την έλλειψη νερού και λυχνίες προειδοποίησης, ή δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης εκκίνησης. Γενικά, τοποθετούνται χωρίς κόπο και ανάγκη έξτρα ρυθμίσεων, παρέχουν σταθερή πίεση αλλά έχουν περιορισμούς για το ύψος της εγκατάστασης (15-25 μέτρα). Τα ηλεκτρονικά πιεστικά είναι πολύ αξιόπιστα αφού περιλαμβάνουν λιγότερα μηχανικά μέρη. Έμφαση πρέπει να δίδεται κατά την προμήθεια του συστήματος ώστε να επιλέγεται ένα σύστημα πιστοποιημένο με καλές κριτικές και διαστασιολογημένο για την εκάστοτε χρήση μας.

Προσοχή πρέπει να δίνεται στο πιεστικό δοχείο διαστολής. Θα πρέπει να ελέγχεται η συνιστώμενη χρήση του δοχείου κατά την επιλογή του, γιατί δε σημαίνει ότι όλα τα δοχεία συγκεκριμένου χρώματος είναι για πόσιμο νερό. Θα πρέπει να επιλέγονται πιστοποιημένα δοχεία διαστολής με σήμανση CE.

Τα πιεστικά μηχανήματα νερού χρησιμοποιούνται και για το καθάρισμα των βόθρων από τα λύματα που προσκολλώνται στα τοιχώματα του βόθρου, αλλά και το ξεβούλωμα της αποχέτευσης. Τα πιεστικά μηχανήματα νερού είναι ειδικά αποφρακτικά μηχανήματα υψηλής πίεσης που εκτοξεύουν νερό και φάρμακα για την απόφραξη και την απομάκρυνση εμποδίων, τον καθαρισμό λιπών και του πουρί. Με πιεστικά μηχανήματα υδροβολής ξεφράζονται σωληνώσεις, απομακρύνονται οι δυσοσμίες από τις αναθυμιάσεις του βόθρου. Τα πιεστικά μηχανήματα νερού είναι το καλύτερο σύστημα για τη μηνιαία συντήρηση αποχέτευσης, των φρεατίων, του μηχανοσίφωνα, και εν γένει όλου του αποχετευτικού δικτύου. Δεν προκαλεί φθορές στα τοιχώματα των αγωγών. Η λειτουργία του έγκειται στην παροχέτευση περιστροφικής πίεση μέσα στους σωλήνες της αποχέτευσης, και η δύναμη του νερού συντομεύει κατά πολύ το χρόνο για τον καθαρισμό των αγωγών και μειώνει το κόστος.

Η σωστή συντήρηση του βόθρου απαιτεί σχολαστικό πλύσιμο των τοιχωμάτων του βόθρου, μειώνοντας τον κίνδυνο έμφραξης και δυσλειτουργίας της αποχέτευσης. Η τακτική συντήρηση συμφέρει περισσότερο από την εσπευσμένη εκκένωση του βόθρου ή την απόφραξη της αποχέτευσης.

X