Προστασία πλυντηρίων ρούχων και πιάτων

Η προστασία του πλυντηρίου ρούχων και πιάτων είναι σημαντική για την αποφυγή του βουλώματος και της κακοσμίας. Ακολουθώντας αυτά τα βήματα, μπορείτε να διατηρήσετε τα μηχανήματά σας σε καλή κατάσταση:

Πλυντήριο Ρούχων:

Έλεγχος των Τσεπών: Πριν αφήσετε τα ρούχα στο του πλυντήριο, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν νομίσματα, κλειδιά ή άλλα αντικείμενα στις τσέπες, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή βουλώματα.

Σωστή Χρήση Απορρυπαντικού: Χρησιμοποιείτε τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού για τον τύπο ρούχων και τη σκληρότητα του νερού σας. Υπερβολικό απορρυπαντικό μπορεί να αφήσει υπολείμματα που προκαλούν βουλώματα.

Καθαρισμός του Πλυντηρίου: Κάνετε τακτικά καθαρισμό του Πλυντηρίου. Αφαιρέστε τον κάδο και καθαρίστε τον από τυχόν υπολείμματα ρούχων. Επίσης, τρέξτε ένα κενό πρόγραμμα στην υψηλότερη θερμοκρασία με ξινόγαλα ή ξίδι στον κάδο για την αφαίρεση αλάτων.

Πλυντήριο Πιάτων:

Αφαίρεση Κατάλοιπων Τροφίμων: Πριν τοποθετήσετε τα πιάτα στο πλυντήριο, αφαιρέστε τα μεγάλα κομμάτια καταλοίπων τροφίμων, καθώς αυτά μπορούν να προκαλέσουν βουλώματα.

Σωστός Τοποθέτηση Ταψιών και Ποτηριών: Τοποθετήστε τα ταψιά και τα ποτήρια με τρόπο που να μην εμποδίζεται η ελεύθερη ροή του νερού και η περιστροφή των βραχιόνων.

Καθαρισμός του Φίλτρου: Τακτικά ελέγχετε και καθαρίζετε το φίλτρο του πλυντηρίου πιάτων. Αφαιρέστε τα υπολείμματα και τα σωματίδια που μπορεί να έχουν συσσωρευτεί.

Χρήση Σωστού Απορρυπαντικού: Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το κατάλληλο απορρυπαντικό για πλυντήριο πιάτων και ότι χρησιμοποιείτε τη σωστή ποσότητα.

Με την τήρηση αυτών των συμβουλών, μπορείτε να αποφύγετε το βούλωμα του πλυντηρίου ρούχων και πιάτων και να διατηρήσετε τα μηχανήματά σας σε κορυφαία κατάσταση.

X