Εννέα έργα στον τομέα περιβάλλοντος ενταγμένα στο νέο ΕΣΠΑ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» του ΕΣΠΑ, προϋπολογισμού 5,2 δισ. Ευρώ, περιλαμβάνει έργα στον τομέα του περιβάλλοντος, που μας ενδιαφέρει εδώ. Τα έργα που έχουν ενταχθεί στον Τομέα Περιβάλλοντος είναι τα εξής 9: – Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς – Ύδρευση Κέρκυρας – Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και δίκτυα αποχέτευσης οικισμών … Read more

Το σύστημα εξαερισμού δικτύου αποχέτευσης

exaerismos

Ο σκοπός του συστήματος εξαερισμού του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων αποσκοπεί στην αποφυγή εισόδου αναθυμιάσεων, δυσάρεστων οσμών από τα σιφώνια καθώς δημιουργίας θορύβου στις σωληνώσεις της αποχέτευσης. Το σύστημα εξαερισμού της αποχέτευσης προλαμβάνει τη δημιουργία υποπίεσης (συνθήκες κενού) ή υπερπίεσης στις σωληνώσεις. Η έκλυση αερίων από τα υγρά λύματα είναι ανθυγιεινή για τον άνθρωπο. Δυσοσμίες, πιθανότητα … Read more

Απόφραξη σπιτικής αποχέτευσης

υδραυλικά

Η αποχέτευση στο σπίτι μας δέχεται κάθε ημέρα ρυπογόνους παράγοντες όπως ακαθαρσίες, λίπη και λάδια, ακόμη και ακατάλληλα αντικείμενα με συνέπεια να στενεύουν σιγά-σιγά οι σωλήνες της. Η στένωση των σωληνώσεων όταν γίνεται αργά, συχνά μένει απαρατήρητη από τους ενοίκους. Το πρόβλημα παραμένει και γιγαντώνεται μέχρι κάποια στιγμή να εμφανιστεί στο προσκήνιο ζητώντας μια οριστική … Read more

Καθαρισμός φρεατίων στην Αίγινα

Αίγινα

Υποβλήθηκε η τεχνική έκθεση του Επόπτη Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αίγινας για τον καθαρισμό και την απόφραξη των φρεατίων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η πίστωση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.398 ευρώ το οποίο περιλαμβάνει ΦΠΑ. Η έκθεση αφορά στα φρεάτια που βρίσκονται κατά μήκος της παραλίας και σε κάθετους δρόμους της, … Read more