Στεγανός βόθρος

Ο στεγανός βόθρος είναι η οικονομικότερη και πιο συμβατική λύση που αποτρέπει τη διαφυγή των λυμάτων/αποβλήτων στο περιβάλλον.

Η λειτουργία του έγκειται στην προσωρινή συγκέντρωση των λυμάτων και μεμονωμένη διάθεση των λυμάτων, το διαχωρισμό λυμάτων από όμβρια εφόσον πέφτουν σε άλλη εγκατάσταση, και τη διάθεσή των αποβλήτων μέσω του τακτικού αδειάσματος και μεταφοράς τους σε κατάλληλους χώρους επεξεργασίας εκτός του κτιρίου.

Ο στεγανός βόθρος (σηπτική δεξαμενή) τοποθετείται εκεί όπου δεν είναι δυνατή η σύνδεση με βιολογικό καθαρισμό. Η συγκέντρωση των λυμάτων μπορεί να γίνεται σε μία ή περισσότερες δεξαμενές αναλόγως των διαστάσεων του κτιρίου και της χρήσης που γίνεται από τους ενοίκους/χρήστες στους υδραυλικούς υποδοχείς. Ο στεγανός βόθρος, όπως φανερώνει και η ονομασία του είναι υδατοστεγής (μια κλειστή δεξαμενή) που δεν επιτρέπει την αλληλεπίδραση των λυμάτων (διαρροές) με το υπέδαφος ή υπόγεια ύδατα.

Η σωστή λειτουργία του στεγανού βόθρου δεν επιτρέπει οσμές, δυσοσμίες που οφείλονται στις αναθυμιάσεις των λυμάτων του βόθρου. Αυτό προϋποθέτει την μη εξάντληση της πληρότητας της δεξαμενής και την εγκατατάσταση ενός συστήματος εξαερισμού της αποχέτευσης που θα απομακρύνει τις δυσοσμίες από το υψηλότερο μέρος του κτιρίου.

Η χωρητικότητα ενός στεγανού βόθρου υπολογίζεται με βάση τον όγκο του βόθρου και τις διαστάσεις του. Ο τρόπος υπολογισμού εξαρτάται από το σχήμα του βόθρου.

Για έναν κυκλικό στεγανό βόθρο:

  1. Υπολόγισε την περιοχή της επιφάνειας του πάτου του βόθρου, χρησιμοποιώντας τον τύπο της επιφάνειας ενός κύκλου: Π = π * r^2, όπου π είναι η σταθερά π (περίπου 3.14159) και r είναι η ακτίνα του πάτου του βόθρου.
  2. Πολλαπλασίασε την περιοχή του πάτου με το ύψος του βόθρου για να υπολογίσεις τον όγκο του βόθρου: Όγκος = Π * r^2 * h, όπου h είναι το ύψος του βόθρου.

Για έναν ορθογώνιο στεγανό βόθρο:

  1. Υπολόγισε τον όγκο του βόθρου χρησιμοποιώντας τον τύπο: Όγκος = πλάτος * μήκος * ύψος, όπου πλάτος, μήκος και ύψος είναι οι αντίστοιχες διαστάσεις του πάτου του βόθρου.

Βεβαιώσου ότι έχεις μετρήσει σωστά τις διαστάσεις του βόθρου και χρησιμοποίησε τις σωστές μονάδες μέτρησης (π.χ. κυβικά μέτρα ή κυβικά πόδια) για τον υπολογισμό της χωρητικότητας του στεγανού βόθρου.

X