Στεγανός βόθρος

Ο στεγανός βόθρος είναι η οικονομικότερη και πιο συμβατική λύση που αποτρέπει τη διαφυγή των λυμάτων/αποβλήτων στο περιβάλλον. Η λειτουργία του έγκειται στην προσωρινή συγκέντρωση των λυμάτων και μεμονωμένη διάθεση των λυμάτων, το διαχωρισμό λυμάτων από όμβρια εφόσον πέφτουν σε άλλη εγκατάσταση, και τη διάθεσή των αποβλήτων μέσω του τακτικού αδειάσματος και μεταφοράς τους σε … Read more

X